Indefrysningsordningen 

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort Indefrysningsordninger for el, gas og fjernvarme for husstande og virksomheder i Danmark, per den 1. November 2022.

Her kan man finde information om indefrysningsordningen, og om den er aktuel for din virksomhed. Man kan tilmelde sig Indefrysningsordningen længere nede på denne side.

Hvordan virker Indefrysningsordningen?

 Vælger man at tilmelde sig ordningen, vil man få indefrosset den del af sin regning, der ligger over det fastlagte prisloft. Det virker derfor som et lån, der senere skal tilbagebetales med renter.

Indefrysningsordningen kan tilmeldes mellem den 1. november 2022 og den 31. oktober 2023, og gælder kun for regninger i samme periode. Derefter har kunden et afdragsfrit år, fra den 1. november til den 31. oktober 2024. Afdragsperioden starter den 1. november 2024 og fire år frem. Der vil også blive lagt renter på det indefrosne beløb i det afdragsfrie år, og det bliver en del af den samlede gæld. Ordningen gælder derudover kun regninger, som endnu ikke er betalt.

Renterne vil blive tilskrevet fra det tidspunkt, hvor Biogas Express første gang indefryser en del af det skyldte beløb for gasforbrug. I indefrysningsperioden og den afdragsfrie periode vil renterne blive tilskrevet bagudrettet ved udgangen af perioden.

I den 4-årige afdragsperiode vil renterne blive tilskrevet bagudrettet ved hvert af dine afdrag. Renten bliver tilskrevet på baggrund af kundens restgæld ved det seneste afdrag. Der vil dermed blive tilskrevet renter af de tidligere påløbne renter. Renterne er fradragsberettigede.

  • Misligholdelse af gælden kan medføre, at gælden overdrages til statslig indkrævning.
  • Hvis kunden skifter gasleverandør, bliver gælden i det selskab, hvor kunden stiftede den, og kunden skal også afdrage gælden til det samme selskab.
  • Hvis kunden vil gøre brug af ordningen i det nye selskab, skal kunden melde sig til indefrysningsordningen igen hos dem. Ordningen følger ikke automatisk med.
  • Hvis kunden flytter og beholder sit energiselskab, skal kunden både melde flytning og tilmelde sig ordningen igen.
  • Hvis kunden flytter og skifter energiselskab, så bliver gælden i det selskab, hvor kunden stiftede den, og kunden skal også afdrage gælden til det samme selskab. Hvis kunden vil gøre brug af ordningen i det nye selskab, skal kunden melde dig til igen hos dem. Ordningen følger ikke automatisk med.
  • Man kan til enhver tid afmelde sig indefrysningsordningen. Afmeldingen vil kun gælde for regninger udstedt efter afmeldingen. Når vi har modtaget kundens afmelding vil vi opgøre kundens samlede gæld inklusive renter og gebyrer.
  • Der opkræves et administrationsgebyr separat for tilmelding til indefrysningsordningen. Gebyrer og afgifter fra transmission- og distributionsselskaber vil ikke blive indefrosset.


Indefrysningsordningen for Gas (Biogas)

Erhvervsstyrelsen har fastsat et prisloft på 5,84 kr./Nm3, som var den gennemsnitlige pris på gas i 4. kvartal 2021. Rentesatsen er fastsat på 4,4% i perioden fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023. Rentesatsen kan dog omsættes for perioden fra den 1. november 2023 og fremover.


Tilmeldingskrav – Hvad er betingelserne for Indefrysningsordningen?

Når man tilmelder sig Indefrysningsordningen bliver der opkrævet et gebyr på 18.000 kr per år. Derudover skal man betale en årlig rente på 4,4% på de indefrosne beløb. Rentesatsen er med forbehold for løbende ændring fra Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet.

Virksomheder som vil tilmelde sig skal være omfattet af indefrysningsordningen.


Regneeksempel

For at give et bedre overblik over hvordan indefrysningsordningen fungerer har vi beregnet et eksempel for et gasforbrug af 100.000 Nm3 med indefrysningsordninge

RegneeksempelNm3Gaspris (DKK/Nm3)Eksl. Moms (DKK)
Gasforbrug       100.00010        1.000.000,00
Beløb under prisloft       100.0005,84           584.000,00
Beløb til indefrysningsordning           416.000,00
Beløb under prisloft       100.0005,84           584.000,00
Administrationsgebyr               18.000,00
Aktuel fakturering 
(ikke indefrosset)
           434.000,00

Ovenstående eksempel viser en beregning hvor kundens gasforbrug er 100.000 Nm3 og gasprisen står til 10,00 kr./Nm3. Kunden skulle betale 1.000.000 kr. for gasforbruget, men grundet prisloftet på 5,84 kr./Nm3, skal kunden kun betale 584.000 kr. Det resterende beløb på 416.000 kr. vil blive indefrosset.

Kunden i eksemplet får indefrosset i alt 416.000 kr., som derefter skal afdrages over den 4-årige afdragsperiode, fra den 1. november 2024 og frem.


Tilmeldelse til Indefrysningsordningen

For at tilmelde eller afmelde sig Indefrysningsordningen bedes man skrive til BioGem -  herefter vil I blive kontaktet og vi vil hjælpe jer videre.